div>

Nota prawna

RUIZ LÓPEZ PUERTAS ACORAZADAS

Calle Mejico, 36

19004 GUADALAJARA (HISZPANIA)

Witamy na oficjalnej stronie firmy RUIZ LÓPEZ PUERTAS ACORAZADAS prowadzącej działalność pod nazwą Talleres Ruiz López, S.A. pod adresem Guadalajara, Calle Méjico, 36 i posiadającej wpis do Rejestru Handlowego wymienionej wcześniej prowincji, Tom ogólny nr 244, arkusz 107, strona nr GU-2236, wpis 2ª z dnia 5 września 1997 roku, z numerem CIF A – 19018050.

Treść tej strony internetowej jest przedstawiana odbiorcom w sposób bezpłatny, ma ona cel wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży prezentowanych na niej towarów, produktów ani usług. Wszystkie opisane w niej prawa, przedstawione obrazy, projekty i treści stanowią własność firmy RUIZ LÓPEZ PUERTAS ACORAZADAS, która zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i aktualizacji zawartych w niej informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2007 RUIZ LÓPEZ PUERTAS ACORAZADAS

WARUNKI KORZYSTANIA

I.- PRZEDMIOT

Dostęp i/lub korzystanie ze wszystkich usług portalu RUIZLOPEZSEGURIDAD.COM przysługuje osobom, które spełniają warunek posiadania statusu użytkownika.

Korzystanie z Portalu przez użytkownika oznacza jego pełną akceptację wszystkich opisanych tutaj warunków ogólnych użytkowania, a także warunków szczególnych, które stanowią uzupełnienie, modyfikację lub zastępują warunki ogólne dotyczące określonych usług oraz zawartości strony internetowej.

Firma RUIZ LÓPEZ PUERTAS ACORAZADAS zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji struktury i planu strony internetowej w dowolnym momencie, a także do modyfikacji lub wyłączenia usług, treści oraz warunków dostępu i/lub korzystania z jej strony internetowej.

II.- WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma RUIZ LÓPEZ PUERTAS ACORAZADAS w żadnym wypadku nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody, jakie mogłyby wystąpić z powodu:

  • Brakiem dostępności, ciągłości i skutecznego funkcjonowania Portalu i/lub jego usług i zawartości, a także spowodowane awariami dostępu poszczególnych stron portalu lub też stron stanowiących źródło określonych usług.
  • Prawa firmy RUIZ LÓPEZ PUERTAS ACORAZADAS do wstrzymania, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług oferowanych w Portalu lub też którejkolwiek z poszczególnych usług w dowolnym momencie i w sposób jednostronny.
  • Błędami typograficznymi, gramatycznymi i obrazowymi.

III.- KORZYSTANIE Z PORTALU, USŁUG I TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu i oferowanych w nim usług oraz treści w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami dobrej wiary i porządku publicznego.

Użytkownik zobowiązuje się zaniechać pozyskiwania wszelkiego rodzaju treści, w tym tekstów, obrazów graficznych, archiwum dźwięku i/lub obrazu, zdjęć itp. w celu jakimkolwiek innym niż uzyskanie do nich dostępu lub do celów związanych ze standardowymi skutkami dostępu do takich treści w internecie bez uzyskania wcześniejszej wyraźnej zgody firmy RUIZ LÓPEZ PUERTAS ACORAZADAS.

Jednocześnie jednoznacznie zabrania się wykorzystywanie przez użytkownika zawartości i usług portalu do wszelkiego rodzaju celów handlowych lub publicznych.

Firma RUIZ LÓPEZ PUERTAS ACORAZADAS w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju informacje, odnośniki itp. zamieszczane przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią lub organizację i rozpowszechniane, przesyłane lub przedstawiane za pośrednictwem usług Portalu.

IV.- PRAWO KONSUMENTA I INFORMACJE GRAFICZNE

Informacje o każdym produkcie, w tym informacje graficzne, mają charakter orientacyjny i ogólny i podlegają one możliwym zmianom.

V.- WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Całość zawartości takiej jak nazwa, logo, marki oraz bazy danych dostępne w Portalu podlegają Prawom Własności Przemysłowej firmy RUIZ LÓPEZ PUERTAS ACORAZADAS, zgodnie z którymi kopiowanie lub wykorzystywanie tych danych bez zgody ich właściciela jest jednoznacznie zabronione.

VI.- COOKIE

Istnieje możliwość, że będziemy korzystać z technologii zwanej „cookies” w celu zaoferowania serii zindywidualizowanych zawartości i/lub usług. „Cookie” to mały element danych, jaki strona internetowa może przesłać przeglądarce internetowej użytkownika. Element ten może być jednocześnie przechowywany na dysku twardym komputera użytkownika w taki sposób, abyśmy mogli rozpoznać Państwa podczas kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej. W każdym wypadku zawsze istnieje możliwość określenia przez użytkownika chęci otrzymywania informacji przed zaakceptowaniem jakiegokolwiek „cookie”, co można ustawić w preferencjach przeglądarki internetowej.

VII.- OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO I UPRAWNIENIA

Niniejsze Warunki Ogólne wywodzą się z ustawodawstwa hiszpańskiego.

Firma RUIZ LÓPEZ PUERTAS ACORAZADAS oraz użytkownik, jednoznacznie zrzekając się wszelkich innych uprawnień, jakim mogliby podlegać, postanawiają o poddaniu się Jurysdykcji Sądów i Trybunałów mających zasadność w miejscu zamieszkania użytkownika w odniesieniu do wszelkich kwestii i działań, jakie mogłyby powstać w związku z działaniem serwisu internetowego i oferowanych w nim usług oraz jej zawartości, zgodnie z interpretacją, zastosowaniem oraz stosownością lub jej brakiem wyżej opisanych organów. W przypadku, gdy miejsce zamieszkania użytkownika znajduje się poza terenem Hiszpanii , firma RUIZ LÓPEZ PUERTAS ACORAZADAS oraz Użytkownik jednoznacznie zrzekając się wszelkich innych uprawnień, jakim mogliby podlegać, postanawiają o poddaniu się Jurysdykcji Sądów i Trybunałów mających zasadność w Madrycie.

Napisz do nas, a udzielimy wszystkich informacji, jakie potrzebujesz

Nasza siedziba

Adres:

Calle Méjico, 36 19004
Guadalajara. Hiszpania.

Zadzwoń do nas, a wyjaśnimy wszystkie Twoje wątpliwości

Telf.:

+ 34 949 20 10 46

Fax:

+ 34 949 20 19 08

Adres e-mail:

contacto@ruizlopezseguridad.com export@ruizlopezseguridad.com